Autor eekttk

 • Stali sme sa pokročilým klastrom

  Slovenská energetická a inovačná agentúra udelila klastru EEK TTK certifikát o nadobudnutí statusu pokročilý klaster.

 • Memorandum o spolupráci s UCM

  Dňa 12.12.2023 uzavrel Energetický Environmentálny klaster Trnavského kraja memorandum o spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. Budeme kooperovať v oblasti výskumu, vývoja, inovácií, vzdelávania, digitalizácie a mnohých iných oblastiach. Tešíme sa na spoluprácu!

 • Konferencia EIB

  Európska investičná banka (EIB) organizovala informačné stretnutie o svojom grantovom nástroji ELENA, ktoré sa uskutočnilo 17. októbra 2023 v Bratislave. Miesto konania: Crowne Plaza Bratislava (Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava, Slovensko) Program ELENA poskytuje technickú pomoc pri investíciách do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie so zameraním na budovy a inovatívnu mestskú dopravu. Konferencie sa zúčastnil predseda združenia a p.Ing.…

 • Okrúhly stôl SIEA

  Okrúhly stôl SIEA – Klaster regionálneho rozvoja 10. októbra 2023 REGIONÁLNY INOVAČNÝ OKRÚHLY STÔL V REGIÓNE TRNAVA“ sa uskutočnil dňa 10. októbra 2023 na Materiálovo-technologickej fakulte v Trnave. KRR – Klaster regionálneho rozvoja – Predstavenie KRR ako štruktúry vhodnej pre regionálny rozvoj – sieťovanie – Projektový zámer „Klaster EKO HUB“ a ďalšie projekty KRR – Digitalizácia ako…

 • Green business breakfast

  Konferencia Bratislava – zelené budovy, Modularita a životný cyklus budov KEDY: 21. septembra 2023, 9:00 – 12:30 hod. KDE: Apollo Nivy, Prievozská 2, Bratislava Podujatie organizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v rámci 13. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023. Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a…

 • Konferencia Liptovský Mikuláš: SIEA udržateľná energetika v regiónoch

  Konferencia “Budúcnosť regionálnej energetiky” sa konala v Liptovskom Mikuláši v júni 2023. Konferencia sa zaoberala témou energetickej sebestačnosti regiónov a riešením energetických výziev, ktorým čelia. Na konferencii boli prezentované aj najlepšie osvedčené postupy a príklady úspešných projektov z praxe na Slovensku aj v zahraničí, ktoré môžu predstaviteľov regiónov inšpirovať k realizácii ambicióznych a zmysluplných energetických…

 • Konferencia SIEA: udržateľná energetika v regiónoch

  Slovenská inovačná a energetická agentúra organizovala 11. – 12. mája 2023 v Banskej Bystrici v rámci projektu bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. SIEA na konferencii predstavila pripravovaný projekt, vďaka ktorému vzniknú regionálne energetické centrá. Na tejto konferencii sa zúčastnil predseda združenia a p. Ing. Miloš Šegeda.

 • 1. Národná klastrová konferencia  

  Košice, pomoc Ukrajine Prvá Slovenská národná klastrová konferencia bola realizovaná 29.3.2023 v Kasárne/KulturPark v Košiciach pri medzinárodnom podujatí Clusters meets Regions. Členovia EEKTTK sa zúčastnili tejto konferencie, kde bolo konštatované, že v  súčasnosti na Slovensku evidujeme vyše 30 aktívnych priemyselných klastrov.

 • Konferencia NARA SK- NCA 

  Zvolen Technická univerzita Dňa 15.02.2023 sa uskutočnila na Technickej univerzite vo Zvolene prezentácia „Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK“, ktorú organizoval Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK. Na stretnutí predstavili úspešné príklady investícií v integrovanom regionálnom rozvoji v Banskobystrickom samosprávnom kraji pre Udržateľný mestský rozvoj Zvolen (UMR Zvolen) a Strategický plánovací región GEMER MALOHONT…

 • Národná platforma energetických a environmentálnych klastrov a združení Slovenska

  Dňa 25.01.2023 bola v Banskej Bystrici za prítomnosti signatárov Memoranda o spolupráci po dlhodobejšej spoločnej odbornej príprave ustanovená Národná Platforma energetických a environmentálnych klastrov a združení Slovenska. Na tomto podujatí sa zúčastnil predseda združenia a p. Ing. Miloš Šegeda. Cieľom je prejavenie dobrej vôle signatárov tohto Memoranda vytvoriť spoločne odborné zázemie, informačnú, poradenskú, organizačnú a legislatívnu…