1. Národná klastrová konferencia  

Košice, pomoc Ukrajine

Prvá Slovenská národná klastrová konferencia bola realizovaná 29.3.2023 v Kasárne/KulturPark v Košiciach pri medzinárodnom podujatí Clusters meets Regions.

Členovia EEKTTK sa zúčastnili tejto konferencie, kde bolo konštatované, že v  súčasnosti na Slovensku evidujeme vyše 30 aktívnych priemyselných klastrov.