Konferencia NARA SK- NCA 

Zvolen Technická univerzita

Dňa 15.02.2023 sa uskutočnila na Technickej univerzite vo Zvolene prezentácia „Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK“, ktorú organizoval Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK.

Na stretnutí predstavili úspešné príklady investícií v integrovanom regionálnom rozvoji v Banskobystrickom samosprávnom kraji pre Udržateľný mestský rozvoj Zvolen (UMR Zvolen) a Strategický plánovací región GEMER MALOHONT (SPR GM).

Regionálne centrum obehového hospodárstva RCOH UMR Zvolen a RCOH GM je systémové riešenie integrovaného rozvoja regiónov vo všetkých hospodárskych oblastiach, ako napríklad infraštruktúra a bývanie, energetika a potravinová bezpečnosť, zelená infraštruktúra a textil, vzdelávanie a podnikanie.

Účastníci mali možnosť diskutovať o týchto projektoch a zdieľať svoje skúsenosti a nápady na podporu regionálneho rozvoja. Konferencie sa zúčastnil predseda združenia a p. Ing. Miloš Šegeda.