Konferencia SIEA: udržateľná energetika v regiónoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizovala 11. – 12. mája 2023 v Banskej Bystrici v rámci projektu bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU.

SIEA na konferencii predstavila pripravovaný projekt, vďaka ktorému vzniknú regionálne energetické centrá. Na tejto konferencii sa zúčastnil predseda združenia a p. Ing. Miloš Šegeda.