Konferencia Liptovský Mikuláš: SIEA udržateľná energetika v regiónoch

Konferencia “Budúcnosť regionálnej energetiky” sa konala v Liptovskom Mikuláši v júni 2023. Konferencia sa zaoberala témou energetickej sebestačnosti regiónov a riešením energetických výziev, ktorým čelia.

Na konferencii boli prezentované aj najlepšie osvedčené postupy a príklady úspešných projektov z praxe na Slovensku aj v zahraničí, ktoré môžu predstaviteľov regiónov inšpirovať k realizácii ambicióznych a zmysluplných energetických projektov.