Green business breakfast

Konferencia Bratislava – zelené budovy, Modularita a životný cyklus budov

KEDY: 21. septembra 2023, 9:00 – 12:30 hod.

KDE: Apollo Nivy, Prievozská 2, Bratislava

Podujatie organizovala Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v rámci 13. ročníka série podujatí s názvom Týždeň zelených budov 2023.

Nad Týždňom zelených budov 2023 prevzali záštitu Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

Budovy sú v celom životnom cykle značným prispievateľov k tvorbe skleníkových plynov. Preto je žiadúce, aby sa počas ich celého životného cyklu používali nízkouhlíkové a energeticky efektívne materiály a technológie. Využitie prefabrikovaných prvkov a modularita je moderný spôsob výstavby, ktorý dokáže významne eliminovať emisie, hlavne ak sa využijú aj ekologické materiály, ako napríklad drevo.

Modulové prvky realizované mimo staveniska dokážu byť vyrobené efektívnejšie, energeticky menej náročne, s menšou uhlíkovou stopou a s menšou tvorbou odpadu. Spolu s oveľa efektívnejšou dopravou má modularita pozitívny dopad aj na znižovanie výdavkov stavby.

Prefabrikované stavby sa dokonca dajú navrhnúť tak, aby sa po ukončení pôvodného účelu dali rozobrať a premiestniť, čím predĺžia svoj životný cyklus.

Konferencie sa zúčastnil predseda združenia a p. Ing. Miloš Šegeda.