Okrúhly stôl SIEA

Okrúhly stôl SIEA – Klaster regionálneho rozvoja 10. októbra 2023

REGIONÁLNY INOVAČNÝ OKRÚHLY STÔL V REGIÓNE TRNAVA“ sa uskutočnil dňa 10. októbra 2023 na Materiálovo-technologickej fakulte v Trnave.

KRR – Klaster regionálneho rozvoja – Predstavenie KRR ako štruktúry vhodnej pre regionálny rozvoj – sieťovanie – Projektový zámer „Klaster EKO HUB“ a ďalšie projekty KRR – Digitalizácia ako podporný nástroj rozvoja regiónov – GoSlovakia, GoCamping – Prezentácia ďalších členov a partnerov KRR – praktické riešenia možnej spolupráce SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra Nástroje na podporu VVaI riadené a administrované SIEA – EDIHy (SCDI) a ich služby na podporu digitalizácie MSP (malé a stredné podniky) – INOVUJME 2.0 – finančné nástroje na podporu inovácií, vouchrové schémy – Inovačné vouchre z POO (Plán obnovy a odolnosti) MH SR – Ministerstvo hospodárstva SR Systém podpory MH SR z fondov EÚ – Výskum vývoj a inovácie – Podpora MSP MIRRI – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Podpora regionálnych inovačných ekosystémov prostredníctvom medzi sektorových inovačných partnerstiev – Podpora inteligentných miest a inovácií v kontexte spravodlivej transformácie RC TT – Regionálne centrum Trnava, MIRRI – Regionálne centrum MIRRI Trnava ako „one stop-shop“, aktivity, informácie a služby, ktoré centrum poskytuje pre žiadateľov a prijímateľov.