Založenie klastra

Dňa 14.10.2022 bol založený Energetický Environmentálny klaster Trnavského kraja (EEKTTK) zakladajúcimi členmi. Bola vypracovaná stratégia, vízia a úlohy klastra na obdobie 2022-2027