Konferencia Jihlava

Dňa 07.12.2022 sa uskutočnila medzinárodná konferencia DEŇ KLASTROV v Kraji Vysočina, ktorú usporiadala Národní klastrová asociace s Krajom Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Cieľom tejto akcie bolo zoznámiť širšiu verejnosť, médiá, politiky a všetkých krajských klastrových stakeholderov, ku ktorým patria firmy, univerzity, školy, inovačná a regionálna rozvojová infraštruktúra, s činnosťou a úspechmi klastrových organizácií v ich kraji a v celej Českej republike. Návštevníci dostali možnosť nadviazať nové kontakty a prediskutovať témy, ktoré sú prínosné v klastrovej politike.


Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *