GEOTHERM Slovakia

 

Na týchto stránkach vám chceme priblížiť našu spoločnosť, ako aj problematiku vykurovania, chladenia, vetrania a celkový pohľad na technické zabezpečenie budov TZB.

Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom obnoviteľné zdroje energie a zabezpečiť dlhodobú prevádzku inštalovaných TZB zariadení ku spokojnosti zákazníka. Do popredia prichádza  ekologický a úsporný smer výstavby budov, ktorý v TZB reprezentuje rekuperácia, tepelné čerpadlo a získavanie energie zo slnečného žiarenia.

 

Spoločnosť GEOTHERM Slovakia s.r.o. je lídrom vykurovacieho systému v Slovenskej republike.

Zameriavame sa na dodávanie a montáž obnoviteľných zdrojov energie, energeticky úsporných systémov vykurovania/chladenia a vetrania. Naši ľudia majú 30 ročné skúsenosti s vykurovacou technikou. Ponúkame možnosť naplno využívať obnoviteľné zdroje energie, ktoré zhodnocujú vložené investície a šetria prírodu aj pre budúce generácie.