Členovia klastra

Zakladajúci členovia

NPS, s.r.o.

Lubina 168, 916 12 Lubina

Ing. Miroslav Majtáz, MBA

+421 903 390 404

Geotherm Slovakia, s.r.o.

Ulica Ružindolská 3180/16, 917 01 Trnava

Ing. Vladislav Štetina

+421 33 551 1819

Geofix, s.r.o.

Starohájska 9/C, 917 01 Trnava

Ing. Stanislav Sekely

+421 911 358 908

RNDr. Ján Rezbárik

+421 914 388 014

geofix4@gmail.com

Zitos, s.r.o.

Matuškova 4, 917 01 Trnava

Miroslav Petre

+421 905 714 727

Fin Stav Reality – BA, s.r.o.

Píla 73, 900 89 Častá

Mgr. Paulína Gajdošová

+421 911 834 224

Riadny člen

O.z. Voda pre klímu – environmentálne technológie

Ružindolská 3171/3, 917 01 Trnava

RNDr. Ivan Matušek

+421 917 325 597