OZ Voda pre klímu

Voda pre klímu – environmentálne technológie, o. z. je združením, ktoré vzniklo na základe občianskej iniciatívy s cieľom vytvoriť širokú platformu – komunitu občanov naprieč odborným profiláciám, ktorá by hľadala súvislosti a riešenia pre zmiernenie dopadov globálnej zmeny klímy a otepľovania na mesto Trnava, trnavský región, ale aj mimo neho.

Mesto je centrom celej veľkej poľnohospodársko-priemyselnej aglomerácie umiestnenej v regióne, ktorý trpí suchom, nedostatkom vody a zelených plôch. Preto je nevyhnutná koordinácia opatrení krajine.

Našou snahou je vytvoriť širokú platformu spolupráce ľudí rôzneho zamerania, ktorá nebude rozdeľovať navrhované opatrenia na len vodohospodárske, alebo len v poľnohospodárstve, alebo len v meste. Chceme hľadať riešenia s komplexným a synergickým dopadom na celé životné prostredie.

Vodu vnímame, ako základný nástroj na reguláciu energetických tokov v životnom prostredí okolo nás, ako základný nástroj revitalizácie prostredia, zvýšenia biodiverzity. Ako prostriedok ochladzovania životného prostredia , ktoré ale musí ísť v synergii s obnovovaním a zachovaním zelene.