Zitos

Zitos, spoločnosť s ručením obmedzeným poskytuje klientom kúpu tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

Vykonáva sprostredkovateľskú činnosť (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti.

Ďalej sa zaoberá faktoringom a forfaitingom, výrobou reklamy, školiacim činnosťami, prenájmom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie .

Venuje sa prenájmu nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb — prenájom strojov, prístrojov a zariadení.

Spoločnosť zabezpečuje prípravné i dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

Zitos má dlhodobé skúsenosti s využitím tepelných čerpadiel a fotovoltických zariadení. Ak uvažujete šetriť na vykurovaní, chladení a ostatných spotrebičoch, môžete sa spoločnosť s dôverou obrátiť.

Zitos nepredáva ani neinštaluje komplexné zariadenia — nezarába na tovare a montážach. Poskytuje poradenstvo a inštruktáž priamo na vlastných zariadeniach bez nutnosti objednania.